27024 osa %1: vybaven Stop A                POWER ON

Top  Previous  Next

Vysvětle

%1 = číslo osy
Tento alarm přijde ve sledu alarmu "Překročena tolerance pro bezpečné zastavení" nebo následkem STOP B popř. při chybném Teststop. Označuje vybavení signálu "Mazání impulzů".

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

Indikace alarmů. Stop zpracovnání programu NC. Stop osy se STOP A. Vymazání impulsů (přes SGA). Blokování NC-Start. Indikace na rozhraní NC/PLC. BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu, kanál není připraven k provozu.

Odpomoc

Odstranit příčiny alarmu "Překročena tolerance pro bezpečné zastavení" popř. pro STOP F vabaveno (viz popis alarmů).

Pokračování programu

Není možné, kvitování alarmu pouze s POWER ON.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.