27030 osa %1: funkce není možná s touto jednotkou regulace 611D    POWER ON

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo osy
SINUMERIK Safety Integrated je dovolen pouze s jednotkami 611D-Performance s 2 měřícími obvody pro pohon a vypínací relé. Byl proveden pokus, aktivovat bezpečnostní funkci, když není zasunuta odpovídající jednotka.

Odezva

Indikace alarmů. Blokování impulsů. Blokování NC-START. Indikace na rozhraní NC/PLC. BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu, kanál není připraven k provozu.
 

Odpomoc

Vyměnit jednotku nebo znovu vypnout bezpečnostní funkce v MD: $MA_SAFE_FUNCTION_ ENABLE.

Pokračování programu

Alarm je vybaven při rozběhu. Nemůže být spuštěn žádný program. Kvitování alarmu jen s POWER ON.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.