27031 osa %1: mezní hodnota bezpečné rychlosti %2 pro převod %3 příliš vysoká (max. %4)                                                                                                                                POWER ON

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo osy
%2 = index mezní hodnoty
%3 = číslo převodového poměru
%4 = maximální rychlost

Všechny mezní hodnoty v MD: $MA_SAFE_VELO_LIMIT nutno nastavit tak, aby nebyla překročena mezní frekvence hlídání amplitudy v hardwaru měřícího obvodu (200 kHz). Mezní hodnota, která tuto podmínku nebsahovala, je zde uvedena jako druhý parametr (1 pro SG1, 2 pro SG2, atd.). Třetí parametr udává převodový stupeň např. 1 peo převodový stupeň 1, 2 pro převodový stupeň 2, a pod. Čtvrtý parametr uvádí, jakou maximální rychlost lze zadat, aby se právě ještě dodržela mezní frekvence.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

Indikace alarmů. Blokování impulsů (přes SGA). Blokování NC-START. Indikace na rozhraní NC/PLC. BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu, kanál není připraven k provozu.

Odpomoc

Zmenšit mezní hodnotu v MD: $MA_SAFE_VELO_LIMITx, x = (2.parametr alarmu) - 1, nebo opravit nastavení převodových činitelů.

Pokračování programu

Alarm je vybaven při rozběhu. Nemůže být spuštěn žádný program. Kvitování alarmu jen s POWER ON.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.