27032 osa %1: chyba kontrolního součtu bezpečné kontroly. Je nutné potvrzení a přejímací test!

Top  Previous  Next

Vysvětle

%1 = číslo osy
Data stroje MD $MA_SAFE_... se po přejímce řídícího systému chrání kontrolním součtem. Alarm indikuje, že aktuální kontrolní součet nesouhlasí s uloženým kontrolním součtem, že tedy byla hodnota MD neopráněně změněna nebo některý z dat je chybný.

Odezva

Indikace alarmů. Blokování impulsů (přes SGA). Blokování NC-START. Indikace na rozhraní NC/PLC.

Odpomoc

Zkontrolovat data stroje MD. Nechat nově spočítat kontrolní součet (RESET). Potvrdit data (softtlačítko "Potvrdit data SI"). Nově sejmout bezpečnostní funkce.

Pokračování programu

Alarm je vybaven při rozběhu. Nemůže být spuštěn žádný program. Kvitování alarmu s POWER ON.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.