14790 kanál %1 blok %2: osa %3 programována v PLC

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = osa

V NC-bloku byla programována osa, která je již použita v PLC.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

-                Změnit technologický program, nepoužívat tuto osu.

-                Stopnout pojezd osy z PLC, změnit technologický program (vložit WAIT).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.