14800 kanál %1 blok %2: programovaná dráhová rychlost menší nebo rovna nule

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

S G-funkcemi G93, G94, G95 nebo G96 byla programována záporná hodnota F. Dráhovou rychlost lze programovat v rozsahu od 0,001 do 999 999,999 [mm/min, mm/ot, stupně/min, stupně/ot] v metrickém zadávacím systému a od 0,000 1 do 39 999,999 9 [inch/min, inch/ot] v palcovém zadávacím systému.

 

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc
            Programovat dráhovou rychlost (geometrický součet složek rychlostí zúčastněných                                   geometrických os) v rámci uvedených mezí.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.