14810 kanál %1 blok %2: programována záporná rychlost polohující osy %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = osa

V indikované ose, která momentálně pracuje jako polohující osa, je programována záporná hodnota posuvu (hodnota FA). Rychlost polohování lze programovat v rozsahu od 0,001 do 999 999,999 [mm/min, stupně/min] v metrickém zadávacím systému a od 0,000 1 do 39 999,999 9 [inch/min, inch/ot] v palcovém zadávacím systému.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Programovat rychlost polohování v rámci výše uvedených rozsahů.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.