14811 kanál %1 blok %2: špatný rozsah hodnot zrychlení osy/vřetena %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = osa,vřeteno

Nebyl dodržen dovolený rozsah zadávání programovatelného zrychlení. Možné jsou hodnoty 1 až 200%.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Přizpůsobit rozsah hodnot podle Návodu na programování. Možné jsou hodnoty 1 až 200%.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.