14812 kanál %1 blok %2: v ose %3 není SOFTA možné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = osa

V ose má být nastaven způsob řízení pohybu SOFT. Toto není možné, poněvadž v této ose je pomocí data stroje MD navolena lomená rozběhová charakteristika.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Změnit technologický program nebo změnit data stroje MD.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.