14820 kanál %1 blok %2: pro konstantní řeznou rychlost programovány záporné maximální otáčky

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Pro funkci "Konstantní řezná rychlost G96" lze pomocí klíčového slova LIMS=... programovat maximální otáčky vřetena. Rozsah hodnot je mezi 0,1 - 999 999,9 [ot/min].

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Maximální otáčky vřetena pro konstantní řeznou rychlost programovat v rámci výše uvedených mezí. Klíčové slovo LIMS působí modálně a může být buď před blokem nebo v bloku s volbou konstantní řezné rychlosti.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.