14821 kanál %1 blok %2: chyba při volbě nebo rušení volby SUG

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Při volbě programování SUG (konstantní obvodová rychlost kotouče) pomocí GWPSON došlo k jedné z následujících chyb:

-                pokus navolit programování SUG pro vřeteno, kterému je již přiřazen jiný nástroj
          pomocí TMON, GWPSON, CLGON nebo aktivací korekce délky nástroje,

-                volba se nevztahuje k nástroji specifickému pro broušení  (400 -499),

-                pokus navolit SUG pro aktivní nástroj, přestože není zapnuta korekce délky nástroje,

-                volba se vztahuje k neplatnému číslu vřetena

-                byl zadán poloměr brousicího kotouče = 0

Při odvolení programování SUG pomocí GWPSOFF došlo k jedné z následujících chyb:

-                zrušení volby se nevztahuje k nástroji specifickému pro broušení (400 -499),

-                pokus zrušit volbu SUG pro aktivní nástroj, přestože nebyla aktivována korekce délky                nástroje.

-                odvolení se vztahuje k neplatnému číslu vřetena.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

-                Zkontrolovat příkaz GWPSON příp. GWPSOF.

-                Zkontrolovat data korekcí nástroje:
         - $TC_DP1 : 400 - 499;
         - $TC_TGP1: číslo vřetena.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.