14822 kanál %1 blok %2: chyba programování SUG

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Při programování SUG s "S[číslo vřetena] = hodnota" došlo k jedné z následujících chyb:

-                neplatné číslo vřetena,

-                neplatné číslo parametru pro výpočet poloměru v $TC_TPG9.

Platné hodnoty jsou:

3                pro $TC_DP3 (délka 1),

4                pro $TC_DP4 (délka 2),

5                pro $TC_DP5 (délka 3),

6                pro $TC_DP6 (poloměr).

-                neplatný úhel v $TC_TPG8.

Platné hodnoty jsou: -90 <= $TC_TPG8 < +90

-                Byl zadán poloměr brousicího kotouč = 0

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zkontrolovat data korekcí nástroje.

$TC_DP1 :                400 - 499

$TC_TPG1:                číslo vřetena

$TC_TPG8:                úhel sklonu u šikmého kotouče

$TC_TPG9:                parametr korekce pro výpočet poloměru
např.  3 pro $TC_GP3

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.