14823 kanál %1 blok %2: chyba při volbě nebo rušení  volby hlídání nástroje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Při volbě hlídání nástroje pomocí TMON došlo k jedné z následujících chyb:

-                volba se nevztahuje k nástroji specifickému pro broušení (400 - 499),

-                volba se vztahuje k neplatnému číslu vřetena,

-                pokus navolit hlídání nástroje pro vřeteno, kterému je již přiřazen jiný nástroj pomocí
          TMON, GWPSON, CLGON nebo aktivací korekce délky nástroje,

-                pokus navolit hlídání nástroje pro aktivní nástroj, přestože nebyla aktivována korekce                délky nástroje,

-                neplatné číslo parametru pro výpočet poloměru v $TC_TPG9.

Platné hodnoty jsou:

3                pro $TC_DP3 (délka 1)

4                pro $TC_DP4 (délka 2)

5                pro $TC_DP5 (délka 3)

6                pro $TC_DP6 (poloměr)

-                Byl zadán poloměr brousicího kotouče = 0

Při odvolení hlídání nástroje pomocí TMOF došlo k jedné z následujících chyb:

-                zrušení volby se nevztahuje k nástroji specifickému pro broušení (400 - 499),

-                pokus zrušit volbu hlídání nástroje pro aktivní nástroj, přestože nebyla aktivována                korekce délky nástroje.

-                odvolení se vztahuje na neplatné číslo vřetena

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zkontrolovat příkazy TMON příp. TMOF
Zkontrolovat data korekcí nástroje.

-                $TC_DP1 :                400 - 499

-                $TC_TPG1:                číslo vřetena

-                $TC_TPG8:                úhel sklonu u šikmého kotouče

-                $TC_TPG9:                parametr korekce pro výpočet poloměru na př. 3 pro $TC_GP3.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.