10204 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 Všeobecná chyba

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
 

V kanálu došlo k všeobecné chybě.

 

 

Odezva

Indikace alarmu.

 

Odpomoc

Je to informace o interních rozporech, které nemají důsledky.
 

Pokračování programu

 

Zrušit alarm výmazovou klávesou. Není nutná žádná další obsluha.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.