10205 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 Interní chyba v %2

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo řetězu
 

V kanálu došlo k interní chybě.

 

 

Odezva

Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.
Kanál není připraven k provozu.

 

Odpomoc

Stisknout RESET.
 

Pokračování programu

 

Zrušit alarm klávesou RESET. Znovu spustit program součásti.

 

 

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.