10206 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 Všeobecná chyba generátoru funkcí

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
 

Při aktivaci / deaktivaci generátoru funkcí se vyskytla chyba.
 

 

 

 

Odezva

Indikace alarmu.
 

 

Odpomoc

Stisknout RESET.
 

Pokračování programu

 

Zrušit alarm výmazovou klávesou. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.