10207 kanál %1: chyba při aktivaci / deaktivaci funkce digitalizování

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

Při aktivaci / deaktivaci digitalizačního modulu se vyskytla chyba např. nikoliv ve stavu channel-ready, již aktivováno a pod.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Stisknout RESET.

Pokračování programu

Alarm smazat výmazovým tlačítkem. Žádná další obsluha není nutná.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.