10208 kanál %1: pokračování programu pomocí NC-Start

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

Řídící systém je po vyhledání bloku s výpočtem v požadovaném stavu.
Nyní lze pomocí NC-Start spustit program nebo v Přepisu/Jog nejdříve změnit stav.

Odezva

Indikace alarmů.
NC-Stop při alarmu.

Odpomoc

Stisknout NC-Start.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.