10209 kanál %1 interní NC stop po volbě bloku

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

Interní alarm sloužicí k vybavení stopu NC odezvou na alarm. Alarm je vybaven, jestli $MN_SEARCH_RUN_MODE == 1 a poslední  blok obsahující akci po vyhledání bloku bude
vyměněn v hlavním chodu. Alarm 10208 je pak aktivován v závislosti na VDI signálu PLC->NCK kanál DBB1.6.

Odezva

NC-Stop při alarmu.

Odpomoc

-

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.