10220 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 aktivní

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
 
 

Pro tento kanál byl požadován interní povel "Smazání bloků programu součásti upravených v přípravném chodu s následující novou úpravou (REORG)". Vybavuje se např. přepsáním paměti, ale nesmí být proveden v aktivním kanálu.

 

 

Odezva

Indikace alarmu.
 

 

Odpomoc

Zastavit kanál (NC-STOP) a opakovat obsluhu.
 

Pokračování programu

 

Zrušit alarm výmazovou klávesou. Není nutná žádná další obsluha.

 

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.