10221 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 není zastaven na konci bloku

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
 
 

Nová úprava bloků programu součásti od aktuálního bloku s opracováním (REORG) je pouze možná na konci bloku.

 

 

Odezva

Indikace alarmu.
 

 

Odpomoc

Zastavit kanál (NC-STOP) a opakovat obsluhu.
 

Pokračování programu

 

Zrušit alarm výmazovou klávesou. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.