12460 kanál %1 blok %2: překročen maximální počet symbolů s %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový řetězec

Byl překročen max. počet definicí proměnných (GUD, LUD), makrodefinicí, programů cyklů, parametrů cyklů, které jsou schopny přijmout správu dat z řídicího systému.

Vyskytne-li se alarm ve spojení s alarmem 15175 (Cykly byly nově nahrány), není k dispozici dostatek paměti. Změnou dat stroje lze zjednat nápravu.
Vyskytne-li se alarm ve spojení s alarmem 15180 (initial.ini Download neúspěšné), může z tohoto alarmu být vzat název modulu, který způsobil chybu.

(seznam názvů a jejího významu - viz dokumentaci k alarmu 6010)  

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Korekční blok.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.
Redukovat symboly v modulu (evtl. i využitím techniky polí nebo použitím R-parametrů) nebo  přizpůsobit data stroje MD (pokud existuje právo přístupu). $MC_MM_NUM_LUD_NAMES_TOTAL při chybě v modulech LUD (t.zn., pokud v aktivních technologických programech bylo provedeno více definicí proměnných, než připouští MD).

Datové moduly GUD mohou způsobit chyby pouze v rámci postupu initial.ini Download.

Makra a definice programů cyklů jsou nově zaváděny při každém POWER ON/NCK-RESET. To znamená, že pouze ve spojení s tímto postupem mohou tyto moduly způsobit chyby.
Viz k tomuto také objasnění k alarmu 6010.
 
Speciálně při novém nahrávání programů cyklů lze (v případě dostatečné znalosti) zjistit z parametru %3 příčinu problému:

název programu cyklu v tomto případě doporučujeme zvětšit hodnotu data stroje $MN_MM_NUM_MAX_FUNC_NAMES, nebo

název některého parametru pro vyvolání cyklu v tomto případě doporučujeme zvětšit hodnotu data stroje $MN_MM_NUM_MAX_FUNC_PARAM

Pokud nelze zjistit příčinu chyby z  parametru uvedeného v %3, doporučujeme zvětšit obě hodnoty dat stroje, příp. sukcesívně nejprvé jednu hodnotu, pak druhou.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.