12450 kanál %1 blok %2: návěští definováno dvakrát

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Návěští tohoto bloku již existuje.

Provádí-li se kompilace NC-programu off-line, překládá se celý program blok po bloku. Přitom se s jistotou poznají vícenásobná označení, což u kompilace on-line nemusí tak být. (Zde se kompiluje pouze aktuální průběh programu, t.zn., že větvení programu, která se momentálně nevyprovádějí, se také neuvažují a mohou proto obsahovat chybu programování).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok".Ukazatel korekce se nastaví na blok, ve kterém se použité označení vyskytuje podruhé.

Editorem najít v technologickém programu, kde se hledané označení vyskytuje poprvé a změnit jeden z obou názvů.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.