12440 kanál %1 blok %2: překročen maximální počet formálních parametrů

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Při definici procedury (podprogramu) nebo u příkazzu EXTERN bylo uvedeno více než 127 formálních parametrů.

Příklad:
PROC ABC (FORMPARA1, FORMPARA2, ...

         ... FORMPARA127, FORMPARA128, ...)

EXTERN ABC (FORMPARA1, FORMPARA2, ...

         ... FORMPARA127, FORMPARA128, ...)

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Zkontrolovat, jestli je nutno předat skutečně všechny parametry. Jestliže ano, je možno provést snížení formálních parametrů použitím globálních proměnných nebo R-parametrů, nebo tak, že se parametry stejného druhu zahrnou do pole a tak se předají.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.