14750 kanál %1 blok %2: programováno příliš mnoho pomocných funkcí

Top  Previous  Next

 

0                

1                 Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

0                V NC-bloku bylo programováno více než 10 pomocných funkcí.

 

0                

1                 Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

 

0                

1                 Odpomoc

Zkontrolovat, jestli jsou v bloku zapotřebí všechny pomocné funkce - modálně účinné funkce není nutno opakovat. Vytvořit samostatný blok s pomocnými funkcemi nebo pomocné funkce rozdělit do více bloků.

 

0                

1                 Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.