300300 osa %1 pohon %2: chyba při náběhu - kód chyby %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu
%3 = kód chyby

Při náběhu indikovaného pohonu došlo k chybě.

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Lze zkusit nový náběh systému - hledat přesnou příčinu chyby může pouze tým skupiny vývoje. Proto je bezpodmínečně oznámit indikovaný stav:

SIEMENS AG, Servis systémů AUT2, Hotline.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.