14092 kanál %1 blok %2: osa %3 je špatný typ osy

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = název osy, číslo vřetena

Došlo k jedné z následujících 3 chyb programování:

1.                Klíčové slovo WAITP(x) "Počkat s výměnou bloků do dosažení koncového bodu                polohující osou" bylo použito v ose, která není polohující osou.

2.                G74 "Najíždění do referenčního bodu z programu " bylo programováno pro                vřeteno. (Dovoleny jsou pouze adresy os).

3.                Klíčové slovo POS/POSA bylo použito pro vřeteno. (Pro polohování vřetena je nutno                programovat klíčová slova SPOS a SPOSA).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Opravit technologický program podle výše uvedených chyb.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.