14091 kanál %1 blok %2: Funkce není dovolena, index: %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = index

Byla programována či spuštěna funkce, která není dovolena v aktuálním kontextu programu. Pochybná funkce je zakódována v parametru "Index".
Index = 1: Povel "RET" byl programován v úrovni hlavního programu
Index = 2: Konflikt "Přerušení úrovně"/"Smazat počet průchodů" a "Implicitní GET"
Index = 3: Konflikt startu Asupu (asynchronního podprogramu) přímo po volbě "overstoring" (až P3)

 

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Index = 1: Nahradit povel "RET" povelem M17/M30.
Index = 2: Po vyvolání podprogramu, na který se vztahuje "Přerušení úrovně"/"Smazat počet průchodů" , vložit pomocný blok (např. M99)
Index = 3:  "Overstoring" jednoho pomocného bloku (např. M99), pak spustit Asup (až P3) .

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.