14090 kanál %1 blok %2: nedovolené číslo D

Top  Previous  Next

 

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Pod adresou D byla programována hodnota nula.

Každému aktivnímu nástroji je automaticky přiřazen blok parametrů s 25 hodnotami korekce. Každý nástroj může mít 9 bloků parametrů (D1 - D9, základní stav je D1). Změnou čísla D se aktivuje nový blok parametrů (D0 slouží k rušení volby hodnot korekce).

N10 G.. X... Y... T15                ; aktivní blok parametrů D1 z T15
N50 G.. X... D3 M..                ; aktivní blok parametrů D3 z T15
N60 G.. X.. T20                ; aktivní blok parametrů D1 z T20

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Programovat čísla D v dovoleném rozsahu hodnot (D0, D1D9).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.