14080 kanál %1 blok %2: cíl skoku nebyl nalezen

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

U podmíněných a nepodmíněných skoků musí být cílem skoku v rámci programu blok s návěštím (symbolický název místo čísla bloku). Jestliže se při vyhledávání v programo-vaném směru nenalezne cíl skoku s uvedeným návěštím, dojde k hlášení alarmu.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zkontrolovat následující možnosti chyb technologického NC-programu:

1.                Zkontrolovat, jestli označení cíle je identické s návěštím.

2.                Souhlasí směr skoku?

3.                Bylo návěští ukončeno dvojtečkou?

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.