14070 kanál %1 blok %2: paměť proměnných nedostatečná pro vyvolání podprogramu

Top  Previous  Next

 

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Vyvolávaný podprogram nelze vykonat (otevřít), protože buď nepostačuje obecně zaklá-daná interní paměť  dat, nebo je příliš malý rozsah paměti, který je k dispozici pro lokální programové proměnné.
Alarm se může vyskytnout pouze v MDA.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Analyzovat úsek technologického programu:

1.                Byl při definici proměnných vždy zvolen nejvhodnější typ dat?
         (špatný na př. REAL pro datové bity - lépe: BOOL)

2.                Lze lokální proměnné nahradit globálními proměnnými?

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.