14060 kanál %1 blok %2: nedovolená úroveň vynechání u složeného vynechávání bloků

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

U "Složeného vynechávání bloků" byla uvedena úroveň větší než 7. (V paketu 1 je údaj hodnoty úrovně vynechání odmítnut již překladačem jako chyba syntaxe, t.zn., že je možná pouze 1 hladina "Potlačení bloku" ZAP/VYP).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zadat úroveň vynechání (číslo po lomítku) menší než 8.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.

 

 

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.