14051 kanál %1 blok %2: aritmetická chyba v technologickém programu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

- Při výpočtu aritmetického výrazu došlo k přeplnění (na př. dělení nulou).

- U některého typu dat došlo k překročení zobrazitelného rozsahu hodnot.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Opravný blok s sebou reorganizovat.

Odpomoc

Analyzovat program a opravit chybná místa programu.

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.