10775 kanál %1: nedovolená výměna nástroje při čelním frézování v bloku %2

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Alarm vznikne, když při aktivní 3D-korekci poloměru nástroje při čelním frézování byla programována výměna nástroje tak, že se změnil typ nástroje nebo při nezměněném typu nástroje se změnil alespoň jeden relevantní rozměr nástroje proti nástroji, jehož volba se ruší. Relevantní rozměry nástroje mohou být podle typu nástroje průměr nástroje, poloměr zaoblení nebo úhel kužele.
Změny délky nástroje jsou dovoleny.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Korekční blok s reorganizací.
Blokování startu NC.

NC-Stop při alarmu na konci bloku.

Odpomoc

Změnit technologický program

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.