10774 kanál %1: nedovolené rozměry nástroje při čelním frézování v bloku %2

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Alarm vznikne, když při čelním frézování byly programovány nedovolené rozměry nástroje, na př. záporný poloměr nástroje, poloměr zaoblení nula nebo záporný u druhů nástrojů, které vyžadují poloměr zaoblení, úhel kužele nula nebo záporný u kuželových nástrojů.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Korekční blok s reorganizací.
Blokování startu NC.

NC-Stop při alarmu na konci bloku.

Odpomoc

Změnit technologický program

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.