10773 kanál %1: nedovolená orientace nástroje v bloku %2 na vnitřním rohu s blokem %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = číslo bloku, návěstí

Na vnitřních rozích se dráha zúčastněných bloků zkracuje, změna orientace původně programovaná v bloku však zůstává zachována a provede se nyní synchronně se zkrácenou dráhou.
Následkem změněného vztahu mezi tangentou dráhy, normálou plochy a orientací nástroje mohou u čelního frézování 3D vzniknout jednotlivé body nebo body s nedovoleným bočním úhlem. Toto není dovoleno.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Korekční blok s reorganizací.
Blokování startu NC.

NC-Stop při alarmu na konci bloku.

Odpomoc

Změnit technologický program

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.