14770 kanál %1 blok %2: pomocná funkce programována špatně

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Byl překročen dovolený počet pomocných funkcí programovaných v NC-bloku nebo byla programována více než jedna pomocná funkce ze stejné skupiny pomocných funkcí (M-funkcí a S-funkcí).

U uživatelsky definovaných pomocných funkcí se maximální počet pomocných funkcí ve skupině určuje v nastavení systému NCK pomocí dat stroje MD: 11100 AUXFU_ MAXNUM_ GROUP_ASSIGN pro všechny pomocné funkce (standartní hodnota 1).

U každé uživatelsky definované pomocné funkce, která má být přiřazena do skupiny, se přiřazení provádí pomocí 4 kanálově specifických dat stroje MD.

22010 AUXFU_ASSIGN_TYPE:                                druh pomocné funkce, na př. M
22000 AUXFU_ASSIGN_GROUP:                                požadovaná skupina
22020 AUXFU_ASSIGN_EXTENSION:                evtl. požadované rozšíření
22030 AUXFU_ASSIGN_VALUE:                                hodnota funkce.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Opravit technologický program - max. 16 pomocných funkcí, max. 5 M- funkcí v NC-bloku, max. 1 pomocné funkce ze skupiny.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.