14765 NCU-Link nemůže přenášet všechny proměnné Link

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Přiřazení hodnot proměnné Link (např. $a_dld[16]=19)

je provedeno v hlavním běhu a komunikováno přes NCU-Link na všechny NCU ve sdružení LINK. Šířka pásma tohoto spojení omezí počet přiřazení hodnot, která mohou být přenášena v jednom interpolačním taktu. Nepřenášené přiřazovací operace jsou ukládány do vyrovnávací paměti. Tato vyrovnávací paměť je spotřebována!

Všechna přiřazení hodnot budou v příštím bloku s hlavním během shrnuta, a při jehož vykonání okamžitě realizována.

Blok hlavního běhu je blok, u kterého by došlo v režimu blok po bloku SLB1 k stopu.

Příklady:
         bloky s pravým pohybem pojezdu (G0 X100),

         Stopre, G4, WAITM, WAITE,...

Dozazy na proměnné link nejsou dotčeny (např.: R100= $a_dld[16])

Odezva

Indikace alarmu
Nastaví se signály rozhraní
Stop interpretu
Blokování startu NC
NC-Stop při alarmu

Odpomoc

Vložte mezi přiřazeními bloky hlavního běhu, které vyžadují dostatečné množství interpolačních taktů ke zpracování (např. G4 F10). Blok s dodatečným stopem chodu vpřed nezlepší situaci!

Viz také $A_LINK_TRANS_RATE, datum, které můžete před přiřazením testovat.

Pokračování programu

Smazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit program součásti.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.