2001 PLC nenaběhl

Top  Previous  Next

Vysvětlení

PLC musí během nastaveného časového intervalu v MD 10100 PLC_RUNNINGUP_TIMEOUT (implicitní nastavení: 1 sec) vydat alespoň 1 signál o své "známce života".

Odezva

Blokování startu NC.
NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Stop NC při alarmu.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat dobu hlídání v MD 10120 PLC_RUNNINGUP_TIMEOUT a přizpůsobit jí pro 1. cyklus OB1.

Zjistit a odstranit příčinu chyby v PLC (smyčka nebo stop v uživatelském programu).

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.