2100 baterie NCK: dosažen práh varování

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Hlídání podpětí baterie NCK baterie dosáhlo práh výstražné hodnoty. Leží mezi 2,7 - 2,9 V (jmenovité napětí baterie je 3,0 - 3,1 V při 950 mAh).

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Baterii je nutno během příštích 6 týdnů vyměnit. Potom by při velké spotřebě proudu zálohovanou pamětí RAM mohla být podkročena mez alarmu 2,4-2,6 V.

Pokračování programu

Alarm smazat tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.