2101 alarm baterie NCK

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Hlídání podpětí baterie NCK (2,4 - 2,6 V) sepnulo během cyklického provozu.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Při výměně baterie NCK bez přerušení napájení proudem nedojde ke ztrátě dat. Tím je umožněno pokračovat v práci bez dalších opatření. (Zálohovací kondenzátor na NCK udrží napětí minimálně 30 minut - během této doby lze provést výměnu baterie i při vypnutém řídícím systému).

Pokračování programu

Alarm smazat tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.