2102 alarm baterie NCK

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Hlídání podpětí baterie NCK (2,4 - 2,6 V) seonulo při náběhu systému.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.
NC přepne do režimu sledování.

Odpomoc

Vytáhnout jednotku baterie/ventilátoru v NC-modulu a vyměnit baterii (typ: lithium-baterie s připojovacími vodiči, velikost 1/2 AA, 850 mAh, min. 3,2 V).

Potom je nutno znovu inicializovat systém, poněvadž je nutno vycházet z toho, že během poslední fáze vypnutí došlo následkem příliš nízkého napaájecího napětí ke ztrátě dat v zálohované paměti RAM (postup viz Návod na uvedení do chodu, kap. 2.2).

Evtl. byla zkreslena nebo zcela ztracena následující data:

         NC-data stroje

         data stroje MD pro pohon

         data stroje MD pro ovládací panel

         data opcí

         settingdata

         uživatelská proměnná

         globální podprogramy

         cykly a makra a

         PLC-data stroje

         PLC-základní program

         PLC-uživatelský program a všechna

         PLC-uživatelská data.

Uživatelská data v NCK a PLC, která od posledního zabezpečení dat byla probíhajícícím výrobním procesem změněna (na př. data nástrojů a obrobků), je nutno ručně přizpůsobit momentálnímu stavu stroje!

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.