2110 alarm teploty NCK

Top  Previous  Next

Vysvětlení

              Čidlo teploty dosáhlo prah sepnutí 60°C +  2,5°C .

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Pro zpětné sepnutí čidla je nutno snížit teplotu o 7°C.

Pokračování programu

Alarm smazat tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.