2120 alarm ventilátoru NCK

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Ventilátor je tvořen ss-motorem 26 V s elektronickým komutátorem (jmenovité otáčky ca. 8700 ot/min). Pro hlídání otáček se používá signál komutátoru, otáčky spínání: < 7500 ot/min.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Vyměnit zásuvnou jednotku s ventilátorem a baterií NCK.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.