2130 Podpětí snímače 5V/24V nebo číslicově analogového převodníku 15V

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Vypadlo napájení napětím měřicích čidel (5V/24V) nebo číslicově analogových převodníků
(+/-15V) (FM357-2).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.
NC-systém přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Osy už nejsou synchronizovány se skutečnou hodnotou stroje (referenční bod).

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.
Zkontrolovat snímač a kabel snímače na zkrat (kabel stáhnout, pak musí tato chyba zmizet). Zkontrolovat přivod napětí.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.