2000 hlídání "známky života" PLC

Top  Previous  Next

Vysvětlení

PLC o sobě musí dát vědět během stanoveného časového úseku (datum stroje
10100 PLC_CYCLIC_TIME OUT). Pokud k tomu nedojde, vybaví se alarm.

Znak "známky života" je číselná hodnota na interním rozhraní NC/PLC, která je systémem PLC nasčítávána v taktu časového alarmu 10 ms. NCK rovněž cyklicky kontroluje, jestli se stav čítače změnil.

Odezva

Blokování startu NC.
NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Stop NC při alarmu.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat kontrolní časový rastr v NCK-MD 10100 PLC_CYCLIC_TIMEOUT (pomocná hodnota 100 ms).

Zjistit a odstranit příčinu poruchy v PLC (analýza USTACK; jestliže k sepnutí hlídacího obvodu nedošlo díky stopu PLC, nýbrž následkem smyčky v uživatelském programu, není v USTACK žádný záznam).

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.