17650 Kanál %1 blok %2 osu stroje %3 nelze programovat

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = název osy, číslo vřetena

Osu stroje nelze při aktivní transformaci používat.

Funkci lze možná programovat i v jiné souřadnicové soustavě. Např. polohu zpětného pohybu lze uvádět případně i v souřadnicové soustavě BCS či WCS. K výběru souřadnicové soustavy slouží příslušné označení osy.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Korekční blok s reorganizací

Odpomoc

Vypnout transformaci nebo používat jinou souřadnicovou soustavu.

Pokračování programu

 Zrušit alarm pomocí NC-START a pokračovat ve zpracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.