17800 kanál %1 blok %2: programována špatná kódovaná poloha

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Číslo polohy zadané klíčovým slovem FP=n není dovoleno. Pomocí osově specifického data stroje MD 30 600: FIX_POINT_POS [n] lze stanovit 2 absolutní polohy osy jako pevné body.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Programovat klíčové slovo FP pevným bodem stroje 1 nebo 2.

Příklad:
Najeti osami stroje X1 a Z2 do pevného bodu 2.

N100 G75 FP=2 X1=0 Z2=0

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.