17900 kanál %1 blok %2: osa %3 není osou stroje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = název osy, číslo vřetena

Kontext bloku vyžaduje v tomto místě osu stroje.
Je to případ při:

G74 (najíždění do referenčního bodu)

G75 (najíždění do pevného bodu); použije-li se označení geometrické nebo přídavné osy, musí být toto označení přípustné také jako označení osy stroje. (Datum stroje MD: 10000 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB.)

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Použít označení osy stroje při programování.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.