61000 kanál %1 blok %2

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
Viz  /PGZ/ Návod k programování cyklů, kap. 5

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.
Stop interpretoru.

Odpomoc

Viz  /PGZ/ Návod k programování cyklů, kap. 5.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.